Znaki Specjalne html - Misoft

Znaki Specjalne html

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Ttabela wybranych znaków specjalnych HTML

Kod Opis Wizualizacja
" cudzysłów prosty - Quot "
& znak and - Ampersand &
&lt; znak mniejszości <
&gt; znak większości >
&cent; cent ¢
&pound; funt szterling £
&brvbar; przerwana linia pionowa ¦
&sect; paragraf §
&copy; znak praw autorskich - Copyright ©
&laquo; lewy cudzysłów ostrokątny «
&not; znak negacji - Not ¬
&reg; zastrzeżony znak towarowy - Registered trademark ®
&macr; kreska górna ¯
&deg; znak stopnia °
&plusmn; plus-minus ±
&acute; akcent silny ´
&micro; grecka litera mi µ
&para; akapit
&middot; punkt środkowy ·
&raquo; prawy cudzysłów ostrokątny »
&sup1; 1 w indeksie górnym ¹
&sup2; 2 w indeksie górnym ²
&sup3; 3 w indeksie górnym ³
&frac14; ułamek jedna czwarta ¼
&frac12; ułamek jedna druga ½
&frac34; ułamek trzy czwarte ¾
&szlig; niemiecka litera scharfes s) ß
&hellip; wielokropek
&permil; promil
&prime; Minuty; Stopy
&Prime; Sekundy; Cale
&lsaquo; lewy angle quotation mark
&rsaquo; prawy angle quotation mark
&oline; nadkreślenie
&frasl; ukośnik
&euro; Euro)
&trade; znak handlowy - Trademark
&Oslash; duże O z przekreśleniem - zbiór pusty Ø
&circ; akcent - daszek ˆ
&tilde; tylda ˜
Personal tools