Ratuj.bat - Misoft

Ratuj.bat

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

@echo off
if (%1)==()    goto halt
if (%2)==()    goto r1
if (%2)==(-)    goto r2
set rok=\%2
goto e1
:r1
set rok=
set zak=data
goto e2
:r2
set rok=
:e1
if (%3)==()    goto z1
set zak=%3
goto e2
:z1
set zak=data
:e2
cd\
cd calisia\bat
if exist ..\%zak%%rok%\%1.dat goto ok
goto halt1
:ok
call btrv start
cd..
cd %zak%%rok%
copy %1.dat %1.err
 butil -recover %1.dat %1.$
 butil -clone %1.dat %1.err
 butil -load %1.$ %1.dat
call btrv stop
cd\
echo ================================== KONIEC ==================================
goto end
:halt1
cls
@echo.
@echo      ZLA NAZWA ROKU, ZAKLADU LUB BRAK PLIKU !!!
@echo.
goto end
:halt
cls
@echo.
@echo  BLEDNE WYWOLANIE PROGRAMU !!!
@echo.
@echo  PROGRAM NALEZY WYWOLAC PODAJAC:
@echo.
@echo   1) USZKODZONY PLIK BEZ ROZSZERZENIA,
@echo.
@echo   2) ROK lub - dla danych wieloletnich
@echo.
@echo   3) JESLI ISTNIEJE KILKA - KATALOG ZAKLADU
@echo.
@echo       NP. a)  RATUJ DOK 1997
@echo         b)  RATUJ TWR
@echo         c)  RATUJ DOK 1997 FIRMA
@echo         d)  RATUJ TWR - FIRMA
@echo.
:end

skrypt RATUJ.BAT<- pobierz tu

Personal tools