Licencja Windows OEM a uszkodzenie sprzętu - Misoft

Licencja Windows OEM a uszkodzenie sprzętu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Wyjaśnienia Microsoft Polska

Oprogramowanie Windows w wersji OEM jest licencjonowane jako integralna część komputera, z którym zostało nabyte lub na którym nastąpiła pierwsza instalacja, co ma swoje odzwierciedlenie w postanowieniach umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
Licencja oprogramowania jest trwale przypisana do urządzenia, z którym zostało zakupione oprogramowanie. Urządzenie to jest "licencjonowanym urządzeniem". Partycja sprzętowa jest uznawana za osobne urządzenie.
Mogą Państwo zainstalować jedną kopię oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. Nie mogą Państwo używać oprogramowania na jakimkolwiek innym urządzeniu.
Postanowienie to określa zakaz przenoszenia oprogramowania na inne jednostki, jak również obowiązek wykorzystywania takiego oprogramowania wyłącznie na tym samym komputerze, z którym zostało ono nabyte, lub na którym nastąpiła pierwsza instalacja.

Firma Microsoft przyjęła tu dosyć liberalną interpretację omawianego zagadnienia (chodzi o pytanie, kiedy oprogramowanie jest nadal wykorzystywane na tym samym komputerze; czy jeśli zmienimy stopniowo wszystkie elementy komputera, to jest to ciągle ten sam komputer?). W świetle liberalnej i prokonsumenckiej interpretacji przyjętej przez Microsoft, wymiana większości jego części nie jest rozumiana jako wymiana komputera (sprzętu) i nie powoduje utraty licencji.
Granicą modernizacji komputera jest jedynie wymiana płyty głównej, (która jest podstawowym elementem systemu) , co oznacza, że tylko wymiana tej części powoduje niemożność wykorzystywania oprogramowania na zmienionym komputerze.
Jeżeli jednak wymiana płyty głównej następuje na skutek uszkodzenia, licencja na oprogramowanie nie wygasa, należy tylko w ramach aktywacji telefonicznej potwierdzić fakt wymiany. Kontak z Działem Aktywacji w Polsce uzyskamy dzwoniąc na jeden z poniższych numerów:

tel. 800-121-1654 lub (22) 594-19-99

Konsultanci działu aktywacji przyjmują zgłoszenia telefoniczne w dni robocze w godzinach od 9.00 do 18.00.
Dzwoniąc połączymy się z automatem menu wyboru (IVR). By połączyć się bezpośrednio z konsultantem. Przy pierwszym pytaniu automatu wybieramy 1 (klient domowy) lub 2 (klient biznesowy) i następnie wciskamy na telefonie trzy razy *. Zostaniemy automatycznie przekierowani do konsultanta w Centrum Aktywacji.

Wszystkie numery centrów aktywacji Microsoft podaje na stronie: Licensing Activation Centers

Personal tools