Fiksus Pliki na nowy rok - Misoft

Fiksus Pliki na nowy rok

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Jeżeli otwarcie roku nie przebiegło prawidłowo poniższe pliki można skopiować z katalogu starego roku do katalogu nowego roku.

maksus

MNU_MX.DAT  - menu definiowane dokumentów magazynowych


fiksus

FK_Pkk.DAT  - plan kont
FK_Pks.DAT  - wykazy planu kont
FK_Rdw.DAT  - def.dzienników pomocniczych - symbole dowodów
FK_Ddd.DAT  - nagłówki def. dekretacji dokumentów magazynowych
FK_Dde.DAT  - pozycje def. dekretacji dokumentów magazynowych
FK_Ddm.DAT  - def. automatycznych dok. magazynowych z dekretów księgowych
FK_Age.DAT  - kody wynikowe algorytmów księgowych
FK_Agn.DAT  - nagłówki kodów źródłowych algorytmów księgowych
FK_Agz.DAT  - kody źródłowe algorytmów księgowych
DkRdk.DAT  - rodzaje dokumentów księgowych
DkOps.DAT  - def. dokumentów księgowych
DkZmn.DAT  - def. zmiennych dokumentów księgowych
DkDdx.DAT  - nagłówki def. dekretacji dokumentów księgowych
DkDdy.DAT  - pozycje def. dekretacji dokumentów księgowych
FK_Prog.DAT - kody źródłowe algorytmów kontroli dok ksiegowych
FK_Exe.DAT  - kody wynikowe algorytmów kontroli dok ksiegowych
Mnu_FK.DAT  - menu definiowane dokumentów księgowych
SKALAPD.DAT - progi i stawki podatkowe
Personal tools