Fiksus Pliki - Misoft

Fiksus Pliki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Spis treści

Wykaz zbiorów programu FIKSUS

Program działa w oparciu o system operacyjny DOS / WINDOWS 95/98/XP i wykorzystuje jego zbiory danych niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Lokalizacja i wykaz zbiorów

\CALISIA

*.ARJ		- pliki archiwalne
*.A01		- pliki archiwalne
*.A02		- pliki archiwalne
  itd ...
C:\CALISIA\EXE
Fiksus.EXE	- program główny
Fiksus.OVR	- program główny – nakładki
Scr_Fk.DAT	- wykaz uprawnień
Bnf.DAT	- składnia języka algorytmów
Calisia.DAT	- główne parametry aplikacji CALISIA 2000
Login.DAT	- rejestr aktywnych (zalogowanych) użytkowników
Path.DAT	- wykaz zakładów - ścieżki dostępu
Prn_Code.DAT	- kody sterujące drukarek
Rap_Menu.DAT	- podpowiedzi zmiennych i funkcji dla definicji raportów
Rights.DAT	- wykaz użytkowników
*.FK		- definicje wydruków - wydzielone bazy
*.PRG		- kody źródłowe algorytmów - pliki tekstowe
*.RAP		- definicje dowolnych wydruków - pliki tekstowe
*.TMP		- tymczasowe pliki procedur wydruków


CALISIA\ZAKŁAD

Dane wieloletnie zakładu
Kwl.DAT 	- kursy walut
Mag.DAT 	- wykaz magazynów
Odsetki.DAT 	- odsetki ustawowe
RapKrt.DAT 	- def. wydruków kartotek - zestaw główny
RapKrt1-15.DAT	- def. wydruków kartotek - zestawy dodatkowe 
Rdk.DAT 	- rodzaje dokumentów magazynowych 
ScrU.DAT 	- uprawienia użytkowników
Twl.DAT	- wykaz walut
URdk.DAT 	- paranetry dokumentów wiązane z operatorem
Fk_Dzn.DAT 	- def. dzienników roboczych
Os_Spl.DAT	- suplement płatników Pit-5
Osoby.DAT 	- wykaz płatników Pit-5
RapFk.DAT 	- def. wydruków – zestaw główny 
RapFk1.DAT 	- def. wydruków – zestaw dodatkowy 1 
RapFk2.DAT 	- def. wydruków – zestaw dodatkowy 2 
itd...
RapFk15.DAT 	- def. wydruków – zestaw dodatkowy 15 
ScrU_Fk.DAT	- uprawnienia użytkowników
Udzialy.DAT 	- udziały płatników Pit-5
F_Spl.DAT	- suplement właściciela programu (firmy)
Kth.DAT 	- wykaz kontrahentów
Kth_Spl.DAT 	- suplement kontrahentów
Rights.DAT	- uprawnienia 
Setup.DAT 	- parametry programów
Wdr.DAT 	- podczepienia def. wydruków


CALISIA\ZAKŁAD\ROK

Dane roczne
DkDdx.DAT	- nagłówki def. dekretacji dokumentów księgowych
DkDdy.DAT	- pozycje def. dekretacji dokumentów księgowych
DkDdz.DAT	- rejestr par dekretów automatycznych: dok. księgowy ŕ dow. księgowy 
DkDek.DAT	- dekrety dodatkowe dokumentów księgowych
DkDok.DAT	- nagłówki dokumentów księgowych
DkOps.DAT	- def. dokumentów księgowych
DkPoz.DAT	- pozycje dokumentów księgowych
DkRdk.DAT	- rodzaje dokumentów księgowych
DkZmn.DAT	- def. zmiennych dokumentów księgowych
FK_Age	.DAT	- kody wynikowe algorytmów księgowych
FK_Agn	.DAT	- nagłówki kodów źródłowych algorytmów księgowych
FK_Agz	.DAT	- kody źródłowe algorytmów księgowych
Fk_Ddd.DAT	- nagłówki def. dekretacji dokumentów magazynowych
Fk_Dde.DAT	- pozycje def. dekretacji dokumentów magazynowych
Fk_Ddf.DAT	- rejestr par dekretów automatycznych: dok. magazynowy ŕ dow. księgowy
Fk_Ddm.DAT	- def. automatycznych dok. magazynowych z dekretów księgowych
Fk_Ddn.DAT	- rejestr par dok. automatycznych: dow. księgowy ŕ dok. magazynowy
Fk_Dek.DAT	- dekrety dowodów księgowych
Fk_Dek2.DAT	- dane dodatkowe kont rozrachunkowych dekretów dowodów księgowych
Fk_Dow	.DAT	- nagłówki dowodów księgowych (dziennik główny)
Fk_Exe.DAT	- kody wynikowe algorytmów kontroli - rekordy zmiennej długości
Fk_Kto.DAT	- operatorzy odpowiedzialni za stan  dowodów księgowych
Fk_Pkk.DAT	- plan kont
Fk_Pks.DAT	- wykazy planu kont
Fk_Prog.DAT	- kody źródłowe algorytmów kontroli - rekordy zmiennej długości
Fk_Rdok.DAT	- nagłówki dokumentów parowania 
Fk_Rdw.DAT	- def. dzienników pomocniczych
Fk_Rpoz.DAT	- pozycje dokumentów parowania 
Fk_SRdw.DAT	- rejestr kontrolny numeracji dowodów księgowych
Mnu_Fk.DAT	- menu definiowane dokumentów księgowych
SkalaPd.DAT	- stawki i progi podatku dochodowego
Fk_KgD.MEM	- księga główna - dekrety
Fk_KgM.MEM	- księga główna - obroty miesięcy
Fk_KgK.MEM	- księga główna - obroty narastająco
Fk_KgR.MEM	- księga główna - obroty narastająco
Fk_Rn.MEM	- rozrachunki nierozliczone - dekrety
Fk_RnO.MEM	- rozrachunki nierozliczone - obroty
Fk_Rr.MEM	- rozrachunki rozliczone - dekrety
Fk_RrO.MEM	- rozrachunki rozliczone - obroty
Fk_Wdd.MEM	- zawartość dzienników roboczych


CALISIA\BAT

Programy wspomagające
F.BAT		- procedury uruchomienia programu – bat startowy
KOPIA.BAT	- procedury generowania kopii archiwalnych
C2A.BAT	- procedury kopii archiwalnych – nagrywanie na dyskietkę
OUT		- procedury kopii archiwalnych – wykaz katalogów nie podlegających archiwizacji
PLKBD.COM	- obsługa standardu znaków MAZOVIA – klawiatura
VGAPOL.COM	- obsługa standardu znaków MAZOVIA – ekran
OGONKI.COM	- obsługa standardu znaków MAZOVIA - niezbędny w systemie Windows XP
BTRV.BAT	- procedury uruchomienia programu bazy danych BTRIEVE
BTRIEVE.EXE	- program obsługi bazy danych BTRIEVE
BUTIL.EXE	- program obsługi bazy danych BTRIEVE
ARJ.EXE	- program kompresji danych


Na standartową nazwę dla katalogu zakładu przyjęto „DATA”.
Katalog roku przyjmuje czterocyfrowe oznaczenie roku.
np. dla danych roku 2002 obowiązuje nazwa katalogu: C:\CALISIA\DATA\2002

Personal tools