Fiksus Algorytm Test-dk - Misoft

Fiksus Algorytm Test-dk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Skrypt z definicji dokumentu księgowego

external
 tt  : string = td;
 n22 : real = n22;
 n7  : real = n7;
 n3  : real = n3;
 n0  : real = n0;
 nz  : real = nzw;
 v22 : real = v22;
 v7  : real = v7;
 v3  : real = v3;
 brt : real = brt;
var
 Ok  : boolean;
 s1  : string;
 s2  : string;
 s3  : string;
 n  : real;
 v  : real;
 s  : integer;
procedure TestStawki;
 var
  x : real;
  r : real;
 begin
  if ( Ok ) then
   begin
    x:= s / 100.0;
    x:= n * x;
    x:= round(x, -2);
    Ok:=(x=v);
    if ( not Ok ) then
     begin
      r:=x-v;
      ok:=YNmessage(s1+s+'%%~r˘§nica wynosi '+r+s2);
     end;
   end;
 end;
procedure TestSumy;
 var
  x : real;
  r : real;
 begin
  if ( Ok ) then
   begin
    n:=n22+n7+n3+n0+nz;
    v:=v22+v7+v3;
    n:=round(n,-2);
    v:=round(v,-2);
    x:=n+v;
    brt:=round(brt,-2);
    if ( brt <> 0 ) and ( n = 0 ) and ( v = 0 ) then
    begin
     Ok:=YNmessage('Uwaga! Dokument bez Vat.~Czy to akceptujesz ?');
    end
    else
    begin
     Ok:=(x = brt);
     if ( not Ok ) then
     begin
      r:=x-brt;
      message(s3+'~różnica wynosi '+r);
     end;
    end;
   end;
  if ( Ok ) then
   begin
    if ( brt = 0 ) then
    begin
     Ok:=YNmessage('Zerowa wartość dokumentu~Czy to akceptujesz ?');
    end;
   end;
 end;
{program główny}
begin
 ok:=On;
 s1:='Błędna wartość podatku VAt w stawce ';
 s2:='~Czy zaakceptować tę różnicę ?';
 s3:='Błędna wartość brutto';
 if ( tt = ) or ( tt = '0' ) then
 begin
  message('B’†d !!!~Nie wybrano typu dokumentu.');
  ok:=Off;
 end;
 s:=22;
 n:=n22;
 v:=v22;
 call TestStawki;
 s:=7;
 n:=n7;
 v:=v7;
 call TestStawki;
 s:=3;
 n:=n3;
 v:=v3;
 call TestStawki;
 call TestSumy;
 return(Ok);
end.
Personal tools