Fiksus Algorytm Kpw - Misoft

Fiksus Algorytm Kpw

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Dekretacja dokumentów płatniczych Kp i Kw z zastosowaniem algorytmu

definicja dekretu:

w polu warunku <POZ>
w polach konta lub kwoty można wywołać algorytm

w wywołanym algorytmie stosujemy funkcje:

fr_KpwPoz(*) - wartość pozycji płatności z dokumentu Kp lub Kw (parametr jest nieistotny)
fs_KpwPoz(zmienna) gdzie zmienna przyjmuje wartości:
Idn - pełny symbol dokumentu za który wykonano płatność w danej pozycji dok. Kp lub Kw  
Pref - prefiks dokumentu za który wykonano płatność w danej pozycji dok. Kp lub Kw
Num - numer dokumentu za który wykonano płatność w danej pozycji dok. Kp lub Kw
Rok - rok dokumentu za który wykonano płatność w danej pozycji dok. Kp lub Kw
ZaDok - zawartość pola "Na podstawie" dokumentu Kp lub Kw
Opis - zawartość pola "Treść" pozycji dokumentu Kp lub Kw
Personal tools