Fiksus Algorytm Kpr-Fvn - Misoft

Fiksus Algorytm Kpr-Fvn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Skrypt oblicza kwotę ksiegowania w definicji dekretacji dokumentu ksiegowego.

{
Wywołanie w polu kwoty dekretu:
FVn(sum) - wywołanie sumarycznej wartości netto
FVn(brt) - wywołanie sumarycznej wartości brutto
FVn(1) - wywołanie sumarycznej wartości netto dla stanu 1 - zmienna rs-rodzaj przychodu: sprzedaż
FVn(2) - wywołanie sumarycznej wartości netto dla stanu 2 - zmienna rs-rodzaj przychodu: inne przychody
}
external
 s : string = param; { oczekiwany typ dokumentu / sum / b brutto gdy vatowski }
var
 t : string;
 n,n1,n2,n3,n4,n5,b,v,kw : real;
begin
 n:=0;
 kw:=0;
 t :=fs_Dok('rs'); { faktyczny typ dokumentu }
 n1 :=fr_Dok('n22');
 n2 :=fr_Dok('n7');
 n3 :=fr_Dok('n3');
 n4 :=fr_Dok('n0');
 n5 :=fr_Dok('nzw');
 n1:=round(n1, -2);
 n2:=round(n2, -2);
 n3:=round(n3, -2);
 n4:=round(n4, -2);
 n5:=round(n5, -2);
 n:=n1+n2+n3+n4+n5;
 n1 :=fr_Dok('v22');
 n2 :=fr_Dok('v7');
 n3 :=fr_Dok('v3');
 n1:=round(n1, -2);
 n2:=round(n2, -2);
 n3:=round(n3, -2);
 v:=n1+n2+n3;
 b :=fr_Dok('brt');
 b :=round(b, -2);
 if ( s = 'sum' ) then
 begin
  kw:=n;
  if ( n = 0 ) and ( v = 0 ) then kw:=b; { <--- dokument bez vat }
 end
 else
 if ( s = 'brt' ) then
 begin
  kw:=b; 
  if ( n = 0 ) and ( v = 0 ) then kw:=0; { <--- dokument bez vat }
 end
 else
 if ( s = t ) then
 begin
  kw:=n;
  if ( n = 0 ) and ( v = 0 ) then kw:=b; { <--- dokument bez vat }
 end
 else
 kw:=0;
 
 return(kw);
end.
Personal tools