DPR - System ochrony danych i ich zbiorów - Misoft

DPR - System ochrony danych i ich zbiorów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

DOKUMENTACJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI
2.1.4 System ochrony danych i ich zbiorów

Zapisy ustawy wskazują, że system ochrony danych powinien obejmować ochroną dowody księgowe, księgi rachunkowe i inne dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, dokumenty inwentaryzacyjne oraz sprawozdania finansowe. Zbiory te winne być przechowywane w oryginalnej postaci w siedzibie zarządu z zapewnieniem ich ochrony przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

W księgowości prowadzonej komputerowo będą to informatyczne zbiory danych, bazy danych lub ich części oraz dokumentacje, protokoły i programy komputerowe niezbędne do ich odczytu. System ochrony danych powinien określać sposoby i techniki umieszczania zbiorów na komputerowych nośnikach danych gwarantujących trwałość zapisu na czas nie krótszy niż wymagany do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz może przewidywać stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych służących ochronie zbiorów np. przez tworzenie kopii rezerwowych [Ustawa z 29 września 1994, Art. 71].
System ochrony może przewidywać również takie przygotowanie zapisu zbiorów by było możliwe odtworzenie ksiąg w formie wydruków [Ustawa z 29 września 1994, Art. 72].

Personal tools