DPR - CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW DOKUMENTACJI ZASAD RACHUNKOWOŚCI - Misoft

DPR - CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW DOKUMENTACJI ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

DOKUMENTACJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI
ROZDZIAŁ 2: CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW DOKUMENTACJI ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 [2008] określa, że „Zasady (polityka) rachunkowości są to konkretne prawidła, metody, konwencje, reguły i praktyki przyjęte przez jednostkę przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych”. Według zapisów ustawy o rachunkowości, przez politykę rachunkowości należy rozumieć wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w krajowych i międzynarodowych standardach, zapewniające rzetelną i jasną prezentację sytuacji majątkowej i finansowej, jak też wynik finansowy jednostki i zmierzające do uzyskania wymaganej jakości sprawozdań finansowych. Hasik i Kwiecień [2007] stwierdzają, że te definicje polityki rachunkowości są tożsame, ale tę tożsamość należy odnosić, ich zdaniem, tylko do możliwości wyboru. Wybór – w przypadku stosowania MSR przez jednostkę gospodarczą – to zasady (rozwiązania) zawarte w poszczególnych standardach, a w innym przypadku – to zasady wynikające z przepisów ustawy. Jeśli w ustawie nie ma rozwiązań, wówczas jednostka stosująca ustawę może posługiwać się zasadami (rozwiązaniami) zawartymi w międzynarodowych standardach. Staje się więc polityka (zasady) rachunkowości miejscem styku teorii i praktyki rachunkowości i stanowi całą jej sferę normalizacyjną.

Personal tools