Calisia w XP - Misoft

Calisia w XP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Calisia w Windows XP

1 _default.pif
W katalogu Windows we właściwościach pliku _default.pif, w zakładce Pamięć ustawić wszystkie pola na Automatycznie
2 config
W katalogu Windows\system32 w pliku Config.nt umieścić na końcu pliku:
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
EMM = RAM
files=100
buffers=29
3 link na pulpicie
Właściwości - zakładka Układ ustawić pola:
Szerokość: 80
Wysokość: 25

dla obu bloków "Rozmiar buforu ekranu" i "Rozmiar okna"

4 ogonki
Polskie znaki w programach Calisia włączyć programem ogonki.com

Przykład zawiera treść plik m.bat uruchamiający program maksus

ogonki 
call btrv start
cd ..\exe
maksus ovr=128
cd ..\bat
call btrv stop
ogonki /U

program OGONKI<- pobierz tu

Personal tools